Denmark, Aarhus

Akademisk Fremstilling og Skriftlig Fremstilling (Dansk)

when 4 August 2014 - 25 August 2014
duration 3 weeks
credits 9.9 EC

Kurset i akademisk skriftlig og mundtlig fremstilling sætter den akademiske genre i fokus både i en skriftlig og mundtlig kontekst. Det teoretiske udgangspunkt for kurset er retorik og argumentationsteori med fokus på, hvordan du konkret kan bruge det i en faglig sammenhæng. På kurset vil du arbejde med fremstillingen af dit eget fagstof gennem forskellige øvelser (både individuelle og i gruppe), afholdelse af mundtlige oplæg, produktion af tekster og deltagelse i feedbackgrupper.rnrnEt gennemgående element i både den skriftlige og mundtlige fremstilling er overbevisende argumentation.

Course leader

Gry Sandholm Jensen, Aarhus University

Target group

Bachelor studerende.

Course aim

Få styr på den akademiske genre, og lær at skrive gode opgaver: Få mere styr på skriveprocessen, Lær hvordan man bruger sproget hensigtsmæssigt i en faglig sammenhæng, Lær hvordan man giver, modtager og bruger konstruktiv feedback på tekster. Lær, hvordan man planlægger og afholder et godt mundtligt oplæg med fagligt indhold: Få mere styr på nervøsitet, Lær at bruge visuelle virkemidler optimalt, Lær hvordan man giver, modtager og bruger konstruktiv feedback på oplæg.

Fee info

EUR 0: Students on a bilateral exchange programme do not have to pay. Freemovers are obliged to pay participation fees while tuition fees only apply to freemovers from countries outside the EU/EEA/Switzerland.